Camping L'Océan Breton, de paalhut

aankomst

vertrek

Reserveer uw verblijf !

Data van het verblijf

aankomst

vertrek

Aantal personen

Type overnachting

Of reserveer per telefoon op :

+33 (0)2 98 82 23 89

Wettelijke vermeldingen

Receptie >

Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke en uitgever website:

Camping de la plage et des dunes SAS met een kapitaal van € 44.000 wiens hoofdkantoor is gevestigd op:

Camping L’Océan Breton *****

Route de Kerlut

29 740 Plobannalec Lesconil Frankrijk

Siret-nummer: : 377 181 227 000 28
RCS: Quimper
APE-Code: 5530 Z
BTW: FR87 377 181 227

Tel.: (+33 0)2 98 58 61 90
Website: https://www.camping-bretagne-oceanbreton.fr/
Directeur van de publicatie: Kayleigh Furic

Ontwerp en productie:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49 000 Angers Frankrijk
Website: https://www.interaview.com

Hosting:

Het bedrijf Gandi SAS, met een kapitaal van € 800.000, ingeschreven in het Handels – en bedrijvenregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, wiens hoofdkantoor is gevestigd op 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs Frankrijk, telefoon +33 (0)1 70 37 76 61, zorgt voor de hosting van de website:https://www.camping-bretagne-oceanbreton.fr/

Rechten foto’s en video’s

 • L’Océan Breton
 • Interaview
 • Tydeo
 • Pagina Sport en activiteiten : E. Cléret, N. Houssais
 • Pagina over de regio van Bénodet: CRTB – Berthier Emmanuel
 • Pagina over de regio van Crozon: CRTB – Guillaudeau Donatienne
 • Pagina over de regio van Locronan: CRTB – Torset Pierre
 • Pagina over de regio van Pont-Aven: Lamoureux Pierre
 • Pagina over de regio van Quimper: CRTB – Le Gal Yannick

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens en cookies

Camping de la plage et des dunes SAS respecteert de bezorgdheid van gebruikers met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonlijke informatie en gegevens.

Camping de la plage et des dunes SAS garandeert de naleving van de verplichtingen van de CNIL.

Als verantwoordelijke van de gegevensverwerking, en als naleving van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna de wet “‘computergegevens en vrijheid”) kan Camping de la plage et des dunes SAS persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens…) of niet-nominatieve gegevens (voorkeuren, favoriete informatie…) verzamelen tijdens bezoeken van de gebruiker aan de website (hierna de “Website”) om hem te kunnen identificeren, om hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de website te verbeteren en de gebruiker beter ten dienste te zijn.

1- ONTVANGERS VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Camping de la plage et des dunes SAS is de ontvanger van de gegevens. In alle gevallen stuurt Camping de la plage et des dunes SAS persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

– de gebruiker vooraf toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,

Camping de la plage et des dunes SAS deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,

Camping de la plage et des dunes SAS wenst dat de gebruiker van aanbiedingen van partners gebruik kan maken,

Camping de la plage et des dunes SAS verplicht wordt door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit om de informatie over te dragen.

Camping de la plage et des dunes SAS kan tevens persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden overdragen in het kader van statistisch onderzoek naar het gebruik van de Website en met het oog om de Website te optimaliseren. Voor dit gebruik zijn de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

2 – DOELEN VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

Via de Website verzamelt Camping de la plage et des dunes SAS de gegevens betreffende de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • ter beschikking stellen en persoonlijke aanpassing van de website
 • beheer van abonnementen op de nieuwsbrief (inschrijving en abonnementen opzeggen),
 • aanbiedingen en kortingen van de Camping de la plage et des dunes SAS.

Camping de la plage et des dunes SAS verplicht zich ertoe om alle persoonlijke gegevens, die door de gebruiker zijn verstrekt, alleen in overeenstemming met de bepalingen van de wet ‘computergegevens en vrijheid’ te verwerken en te bewaren. Er worden alleen gegevens van de gebruiker verzamelt op hem nieuws over Camping de la plage et des dunes SAS te kunnen sturen en hem exclusief te kunnen laten profiteren van aanbiedingen op goederen en diensten in verband met de activiteit van Camping de la plage et des dunes SAS.

3) BEWAREN VAN GEGEVENS EN VEILIGHEID

De gegevens worden bewaard tijdens een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld:

voor het beheer van abonnementen op de nieuwsbrief, worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens zullen binnen 2 maanden na de opzegging van een abonnement door de gebruiker worden verwijderd;

Andere gegevens worden 2 jaar bewaard.

Camping de la plage et des dunes SAS heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang tot hebben.

Er worden professionele technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruikt, waaronder die met betrekking tot informatiesystemen.

Maar Camping de la plage et des dunes SAS beheerst zelf niet alle risico’s in verband met het gebruik van Internet en vestigt de aandacht van de gebruikers op het bestaan ​​van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van internet.

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij, in overeenstemming met de wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, net als het recht om deze bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door hiertoe een verzoek op te sturen (waarbij de aard van het verzoek duidelijk wordt beschreven) op het volgende e-mailadres:

info@yellohvillage-loceanbreton.com

Of per post naar het volgende adres:

Camping L’Océan Breton *****

Route de Kerlut

29 740 Plobannalec Lesconil Frankrijk

dat de Camping de la plage et des dunes SAS zich ertoe verbindt om binnen zeven werkdagen te beantwoorden.

De gebruiker wordt er over geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de wet ‘computergegevens en vrijheid’, op elk moment het recht heeft om om legitieme redenen te verbieden dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

5-COOKIES, NAVIGATIEGEGEVENS EN PLAATSBEPALING

Bij het bezoek aan de website en nadat de gebruiker heeft geaccepteerd om verder te gaan, kan een cookie worden geïnstalleerd en maximaal 13 maanden bewaard in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de website vast te leggen (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.)

;

De geplaatste cookies staan ​​toe om:

 • de browse-ervaring op de website te verbeteren, om het belang en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de website te verbeteren, en om de presentatie van de website aan te passen;
 • om informatie bij te houden met betrekking tot een formulier dat de gebruiker op de website heeft ingevuld (registratie of toegang tot zijn account) of met betrekking tot op de website gekozen producten (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoeken aan de website te tellen en daarmee statistieken op te stellen.

Elke gebruiker kan de registratie van cookies weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen. Hierdoor worden echter alle cookies die door de browser worden gebruikt verwijderd, inclusief de cookies die door andere websites worden gebruikt, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan de manier waarop u de website ziet wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website bemoeilijken.

Elke browser heeft een andere oplossing voor het beheer van cookies en andere configuratie voor de keuzes van gebruikers. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin de gebruiker kan lezen hoe hij zijn voorkeuren voor cookies kan wijzigen.

Online uitschakeling van cookies:

Categorie Cookie Middel voor de uitschakeling
Analytische en prestatiecookies Google Analytics
Cookies van sociale netwerken Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices, die is gemaakt door professionals op het gebied van digitale reclame en die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies te weigeren of te accepteren die door professionals uit de reclamewereld die lid zijn van deze vereniging worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies de manier waarop u de website ziet kan wijzigingen, of zelfs het navigeren op de website kan bemoeilijken.

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID OP HET NETWERK

De berichten die u ons via het Internet opstuurt kunnen worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie, of informatie van derden, openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u via de post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies dat wordt ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen. Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met het bedrijf Camping de la plage et des dunes SAS.

Respecteren van auteursrechten

GEBRUIK VAN DE OP DE WEBSITE AANWEZIGE INFORMATIE EN AUTEURSRECHTEN

het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf Camping de la plage et des dunes SAS is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het bedrijf Camping de la plage et des dunes SAS streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren. Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf. Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf Camping de la plage et des dunes SAS alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is. Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf Camping de la plage et des dunes SAS of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken. De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen op de pagina’s van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken. De foto’s die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie

De huidige website is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.

Blijf in contact...